Медицинский центр по лечению бесплодия в  Москве.
Moscow, ul. Argunovskaya, 3, k.1 Business Centre 3rd floor
+7 (495) 215-55-44


Our professionals

Senechkin Ilya Viktorovich
Senechkin Ilya Viktorovich

Director of Embryology of the chain of clinics "IVF Centre"

Taskina Oksana Anatolievna
Taskina Oksana Anatolievna

Fertility specialist, obstetrician-gynecologist

Vyatkina Olga Nikolaevna
Vyatkina Olga Nikolaevna

Fertility specialist, obstetrician-gynecologist

Fedorova Anna Sergeevna
Fedorova Anna Sergeevna

Fertility specialist, obstetrician-gynecologist

Ivancha Kristina Aleksandrovna
Ivancha Kristina Aleksandrovna

Fertility specialist, obstetrician-gynecologist

Pavlyuchenkova Svetlana Mikhailovna
Pavlyuchenkova Svetlana Mikhailovna

Senior embryologist

Gatagazheva Aza
Gatagazheva Aza

Ermilov Yuriy
Ermilov Yuriy

Ilinskiy Sergey
Ilinskiy Sergey

Kolyazin Maksim
Kolyazin Maksim

Koroleva Svetlana
Koroleva Svetlana

Lyamzin Sergey
Lyamzin Sergey

Pelina Angelina
Pelina Angelina

Segal Aleksandr
Segal Aleksandr

Sokol Ekaterina
Sokol Ekaterina

+7 (495) 215-55-44

Cost of services
Запись на приём